Strålbehandling vid bröstcancer skadligare för äldre kvinnor

Att strålbehandling efter bröstcancerkirurgi kan ge hjärtsjukdomar och stroke är känt sedan tidigare. En ny avhandling från medicinska fakulteten vid Lunds universitet visar nu att det framför allt är kvinnor som opererats efter klimakteriet som riskerar svåra hjärtsjukdomar av strålbehandlingen. Skadorna efter strålningen kan visa sig årtionden efter behandlingen men sammantaget kan man konstatera att stålningen i och för sig minskr risken för återfall av bröstcancer, men överlevnaden totalt sett minskar inte eftersom ökningen i dödliga hjärtsjukdomar är så pass stor.

Camilla

 

Kommentarer