Orättvisorna består, men vi jobbar på

Har ni läst boken ”100 åringen som klev ut genom fönstret” av Jonas Jonasson? Om inte skaffa den med en gång! Där får man verkligen perspektiv på hur det kan bli när man är gammal och måste bo på något slags äldreboende. Skrämmande hur vi behandlar våra gamla! Nej, detta måste vi ta tag i.

Det är viktigt med jämlikhet inom vården och forskningen, ja i allt. En ny studie visar att:

* Kvinnor i äldrevården oftare än män får för många eller fel läkemedel.

* Kvinnor löper också större risk att drabbas av fallskador.

Detta visar en omfattande jämförelse av äldrevården i landet. När många äldre kvinnor står på flera olika slags psykofarmaka kan det leda till biverkningar,

man blir ofta yr av fel doser, fel läkemedel i kombination med andra läkemedel och så vidare. Det är också fler kvinnor än män som får tio läkemedel eller flera – detta leder förstås till en ökad risk för läkemedelsskador och biverkningar.

I vissa kommuner har 21 % av kvinnorna just 10 läkemedel eller flera, detta beror på att ingen gjort en systematisk genom gång av de äldres läkemedel.

Skillnaderna i vården och omsorgen är inte acceptabla, säger Lars Erik Holm, socialstyrelsens generaldirektör. Det finns dessutom kommuner där 70 % av de äldre är missnöjda med maten…

Antal satsade kronor och kvalitét står inte i paritet med varandra. Nej, variationerna beror på ledarskap, arbetssätt, relationen mellan politiker och tjänstemän och förmågan att sätta äldre i centrum.

Ack ja, vi jobbar på…

Alexandra

Kommentarer