Satsa på kvinnliga forskare – nu!

Kvinnor diskrimineras inom Forskarvärlden. Nu måste vi alla säga ifrån! Trots att Helena Edlund är en av världens främsta forskare inom sitt område, utvecklingsbiologi, förlorar hon gång på gång kampen om forskningsbidrag mot män med sämre meriter.

Läs artikeln i DN.se (klicka på den röda länken i texten ovan) om hur professor Helena Edlund ständigt drabbas av orättvisorna i forskarvärlden - för att hon är kvinna!

Det handlar om att kvinnliga forskare får bara en bråkdel av de stora summor som tilldelas program med män trots att dessa program visar sämre resultat. Jämställdhetsarbetet inom forskningen har utraderats, menar Delegationen för jämställdhet i högskolan, som analyserat resultaten den förda politiken.

Vår nye forskningsminister säger att detta ska utredas. Det är för dåligt, vi vill se resultat nu. Ge Vetenskapsrådet i uppdrag att se över detta. Vi nöjer oss inte med att höra att man ska fortsätta att ge pengar – gigantiska summor – till dessa excellenta forskningsmiljöer. Nej, satsa på individen i stället.

I dessa miljöer ingår så många som inte är excellenta, vilket resultaten visar. Detta system har gett sämre resultat än om man satsar på individen. Släpp fram kvinnorna!

Vi önskar alla hitta lösningar snabbare på de stora problem vi brottas med inom olika områden; hälsa, utveckling etc. Varför stödja ett system som visar sig slå fel?

Tänk nytt. Tänk stort. Tänk individ!

Alexandra

Kommentarer