De farliga värktabletterna, vad gör vi?

Svenska Dagbladets uppmärksammade serie i julhelgen om missbruk av receptfria värktabletter har fått många att få upp ögonen för hur farligt det kan vara med mediciner. Även receptfria sådana. Är det fel eller rätt att släppa marknaden fri så unga flickor kan springa runt i vanliga affärer och förköpa sig? Fanns problemet redan innan apoteksavregleringen? Oavsett vilket, de senaste två åren har antalet personer som kommit in på sjukhus förgiftade av överdoser ökar med 50%!!! Alvedon är tre gånger vanligare hos dessa och det är framför allt unga kvinnor som missbrukar tabletterna. Den typiska patienten är en tjej 15-16 år, men missbruket förekommer ända ner i 12-års åldern.

Vad kan man göra för att stoppa detta? Helt säkert kommer det att hända en del, för i veckan beslutades i USA en kraftig begränsning av hur starka de receptbelagda läkemedlen med just det farliga paracetamol (Alvedon, Panodil med flera) får vara. Paracetamol slår i höga doser ut levern vilket leder till förgiftning och död. Även rekommenderade doser av paracetamol kan orsaka leverskador hos vissa personer. Mer än 400 människor dör och 42 000 hamnar på sjukhus varje år i USA från överdoser av paracetamol.  I Sverige uppskattas att 20-40 personer dör årligen av överdos, men det finns ett stort mörkertal eftersom den receptfria marknaden är så stor. Det är lätt att överdosera. Den minsta dos som, enligt experterna i Svenska Dagbladets artiklar, gett allvarlig leverskada är fem gram på en och samma gång. Det motsvarar tio tabletter

Av paracetamolet i värktabletterna omvandlas cirka 10 procent till ett giftigt ämne som vid höga intag undanröjer det enzym som kroppen använder för att bryta ned giftet.  Du riskerar då att levern slås ut, leversvikt och motgift måste sättas in inom tio till tolv timmar. Annars krävs ofta en ny lever snabbt. Utan det dör man. Bemärk att leversvikt idag orsakas oftare av missbruk av värktabletter än av alkohol.

I USA har man nu insett att dessa läkemedel måste kraftigt begränsas. Man börjar med de allra starkaste, de receptbelagda, som alltså ska bli svagare, max 325 mg) och förses med bättre varningstexter. Men problemet kvarstår om du som ung tjej tar en hel ask receptfria tabletter. I USA finns dessutom p-piller som idag innehåller höga mängder paracetamol, men än det dubbla mot vad den nya gränsen förskriver. I vuxengruppen äts det paracetamol vid framför allt ryggvärk, migrän och förkylning. Många vittnar om hur de blivit beroende efter att ha behandlat smärta med värktabletterna.

Vad kommer vi att göra i Sverige? Och när?

Camilla

Kommentarer