Miljoner människor äter statiner i onödan

Kolesterolsänkande läkemedel som statiner har ingen förebyggande effekt för hjärt-kärlsjukdomar hos i övrigt friska personer! Detta konstateras i en ny rapport från Cochrane Collaboration publicerad i Cochrane Systematic Review. Rapporten har gått igenom 14 studier med över 34 000 människor och författarna drar därefter slutsatsen att det inte fanns några som helst bevis för att kolesterolsänkande statiner gav personer som ansågs vara i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar pga höga kolesterolvärden men i övrigt var friska, minskad risk för hjärtåkommor . Tvärt om visar det sig att man undanhållit att rapportera de biverkningar som medicinerna medför. Forskarna som gick igenom studierna reagerade på att antalet biverkningar framstod som väldigt låga, t ex så hade bara muskulära problem uppgetts drabba 1 procent, men siffran låg upp mot 25 % hos de som motionerade regelbundet!  Ett antal studier har också kopplat statiner till leverproblem och akut njursvikt. Å andra sidan tycks de vara inflammationshämmande och kan hjälpa mot exempelvis reumatism.

Rapporten har väckt stort uppseende, både hos förespråkare och mer tveksamma, och är stort uppslagen i flera stora seriösa tidningar, bland annat The Daily Telegraph och Time magazine. Cochraneforskarna uppmanar till försiktighet vid utskrivning av dessa läkemedel.  För att rädda ett liv krävs att 1 000 personer äter statiner ett år. Det talas om många miljoner kronor som läggs på ett läkemedel helt i onödan. Minst 3 miljoner människor äter statiner utan att behöva det. Bara i England äts statiner av 7 miljoner människor. Genomgången visar att det går precis lika bra med ett sockerpiller, placebo.

Camilla

Kommentarer