Tisdag

Vad är det då som skapar ohälsa på jobbet? Är det verkligen en dålig chef, högt arbetstryck, eller något annat?

Eftersom min bakgrund kommer från ledarskapet kan jag ju inte låta bli att ändå uppehålla mig vid det faktum att chefen påverkar sin omgivning. Men ibland kan en dålig chef också vara en spark framåt.

Det sägs att framgångsrika människor har haft en förälder de velat bevisa sig inför, att drivkraften att lyckas kommer ur ”jävlaranamma”.

Jag träffade en person förra veckan som svor att aldrig bli som sin förskräcklige chef, och det har varit hans drivkraft genom alla år. Han är en sann entreprenör och har kämpat med att kunna betala sina räkningar under sina första år som entreprenör.

Kanske är det så att vissa av oss kan hantera situationen olika och för en del av oss skapar det oro och ohälsa och för andra framåtanda och framgång?

Kommentarer