Bättre utan medicin

Vad tror ni hände när landstinget i Halland rensade bort 65 procent av de mediciner som kan ge biverkningar på länets äldreboende? Nästan hälften mådde bättre! Bara två procent mådde sämre, de fick tillbaka sina gamla mediciner. Resten märkte ingen skillnad…

Halland satsar hårt för att äldre ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling och samtliga 70 särskilda boenden för äldre har granskats. Målet är inte nödvändigtvis att minska läkemedlsanvändningen utan att de äldre ska må bättre, få ökad livskvalitet. En del i detta är att minska på läkemedel, främst lugnande och sömnmedel har man kunnat skära ner på.

Här finns mycket att lära för andra delar av landet och vi får hoppas att de pengar man spar in på mediciner nu kommer de gamla till del på annat vis.

Camilla

Kommentarer