Kvinnor drabbas hårdare efter infarkt

Efter många års kamp är sjukvården nu vanligtvis medveten om de olika symtom män och kvinnor har vid hjärtinfarkt. Kvinnor har därmed fått bättre tillgång till hjärtsjukvård och det får man vara glad över. Men, då kommer nästa smolk i bägaren. Nämligen att kvinnor drabbas hårdare av följdsjukdomar efter hjärtinfarkt jämfört med män. Fortfarande fem år efter sin infarkt är kvinnor starkt påverkade i sin livssituation och drabbas oftare av följdsjukdomar visar en avhandling som läggs fram idag av sjuksköterskan Annica Sjöström-Strand.

Kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt har ofta levt länge under långvarig press och har svårt att se sambandet mellan sina symptom och kopplingen till hjärtinfarkten. Flera år efter hjärtinfarkten upplever de fortfarande att deras livssituation är starkt påverkad och stressfull, med mycket oro för arbete, ekonomi och framtid. Eftersom kvinnor dessutom oftare får hjärtinfarkt senare i livet än män, drabbas de oftare av följdsjukdomar efter infarkten.

Men utöver detta visar det sig att kvinnorna även saknar tillräckligt med stöd från hälso- och sjukvården! Kvinnor behöver socioekonomiskt stöd, men det kan inte vårdcentralerna förmedla.

Camilla

Kommentarer