Se över akutsjukvården – nu!

Att akutsjuksköterskorna säger upp sig och deras chef säger att ”Nej då, det handlar bara om missnöje med hur de får betalat”… Självklart ingår ersättningen i hur man ser på/känner det inför sin arbetssituation. Vi behöver utbildad, erfaren personal, vi behöver tillräckligt många på varje pass, för att inte alla ska bli utbrända eller må dåligt. Vi behöver känna trygghet när vi blir sjuka så vi vet att man kan få hjälp den dan det händer! Inte oro inför hur det ska gå när man nu blir äldre och kan råka hamna på akuten i olika sitiuationer. Även våra unga hamnar ju där vid olyckor till exempel.

Se över akutsjukvården och gör det nu!

Alexandra

Kommentarer