Fram med gruset!

Det är farligare att gå på trottoaren än på gatan – i alla fall vintertid, visar en genomgång av sjukhusstatistiken i Skåne som Lunds Tekniska Högskola gjort tillsammans med Transportstyrelsen och Region Skåne. Var femte som skadas i trafiken är en fotgängare som halkat på isiga och snöiga trottoarer.

Så mycket lidande och så stora kostnader för att inte trottoarerna hålls grusade/skottade. Det är under all kritik att vi ska behöva ramla så mycket på vintern. Förra året slogs rekord i antalen benbrott. Hittills har vintern varit mild men redan efter ett par dagar strömmar siffrorna in på alla benbrott. Vi är ett av världens mest bensköra folk, orsakerna och behandling av detta är en sak en annan är att vi faktiskt kan få så enkelt skydd som  mer grus på trottoarerna. Kanske skulle varje fastighetsägare kunna ta ansvar för biten utanför sitt hus?

Camilla

Kommentarer