Att bygga för framtiden – nätverk

Så spännande det är att ha hela världen för mina fötter.
Och för dig! Att ha hela världen för dina fötter. Wow.

Idag är jag så lycklig. För att ha skapat mig ett liv där jag faktiskt har friheten att välja vilka jag jobbar med, när jag jobbar och hur jag jobbar.
Mitt val.
Ingen chef. Inga anställda. Bara kollegor som gör det de brinner för precis som jag.
Som peppar mig, stöttar mig och finns där. Precis som jag valt att göra för dem.
Tillsammans bygger vi miljondollar-företag som gör gott för andra och bygger på etik, moral och andras framgång.
Affärsmodellen: Nätverksmarkandsföring.

Helt otroligt vilken kraft det är att teama upp med ett företag som tar alla risker, som har allt på plats. Där jag och mina nuvarande och framtida businesspartners bara snurrar hjulet.
Den här typen av företagande är framtiden. Personlig franchise där alla har samma utgångsläge och exakt samma möjligheter att lyckas.

Så jag bygger nu. Ett steg i taget. I en positiv anda med fantastiska kollegor och en stor business i sikte.
Och vi har så kul.

On tour. Uppsala next.
// iNA

Kommentarer