Går ditt liv för fort?

Det är rubriken på en av mina egna inspirationsföreläsningar och som handlar om hur du kan sänka farten och skapa bättre balans i livet. Genom reflektion ökar du din medvetenhet om dina egna behov och det ger dig nya insikter och goda förutsättningar för en bra balans i din vardag. Så hur påverkas vi av stress i vår vardag och vad är det som stressar oss?

För att kunna svara på den frågan behöver vi stanna upp och varva ner för att ta reda på hur vi lever och öka vår egen medvetenhet och närvaro. För att vi i tid ska kunna känna igen våra egna kroppssignaler och förebygga för ohälsa och sjukdomar. Stress är alla krav och måsten på att prestera och leverera många av kraven kommer ifrån dig själv men även från din egen omgivning.

Vi pratar om både negativ och positiv stress och det är den negativa stressen som är den farliga och den behöver vi se upp med eftersom den är långvarig, återkommande och pågår under en längre tid. Att vara utsatt för negativ stress under en längre period gör att det leder till negativa reaktioner som är både fysiska och psykiska men även ditt beteende förändras. Den positiva stressen ger oss mer energi, den får oss att prestera det lilla extra, vi blir motiverade och får en känsla av att må bra och känna glädje. Den negativa stressen har en motsatt effekt på vår kropp och hälsa för den dränerar oss på energi och begränsar oss i vår personliga utveckling. Här kommer några symtom som orsakas av den långvariga stressen och jag vill att du är extra uppmärksam och tänker efter hur ofta du har t.ex. huvudvärk, yrsel, magbesvär, sömnsvårigheter, hjärtklappning, trötthet, aggressivitet, gråter lätt och drar dig undan eller upplever en försämrad koncentrationsförmåga.

Det här var bara några av de kroppsliga reaktioner på hur din kropp påverkas av den långvariga och negativa stressen. Jag vill nu att du stannar upp en stund och riktar fokus på tre frågor som du ställer till dig själv och uppmärksamma också vad som händer i din kropp när du ställer frågorna. Vad tycker du är roligt? Vad får dig att må bra? Vad njuter du mest av? Är du medveten om vad som får dig att må bra och vad du tycker är roligt eller har du glömt bort dig själv så att du lever ditt liv genom andra och för andra?

Det handlar om att lära känna dig själv för att ta reda på vad du har för egna behov och vad som är viktigt i ditt liv. Fråga dig själv varje dag vad kan jag göra för att minska min egen stress just nu och uppleva mera glädje?

Dagens reflektion: Påverka ditt tänkande och därigenom minskar du din stress.

Kommentarer