En app för doktorns råd

När man talar med en läkare får man per automatik sämre minne. Dels kan du ju vara rejält sjuk och därmed ha svårt att koncentrera dig men det finns även en oro hos de flesta av oss när vi går till doktorn. Tyvärr är det inte helt ovanligt att man har glömt, eller missat mycket av det doktorn sa. Eller så omtolkar man beskeden.

Författarinnan Åsa Moberg delade häromdagen med sig om sina funderingar om detta på ett debattinlägg.

Hennes idé är att göra en telefon-app där doktorns råd spelas in vid besöket. Och det låter som en bra idé.

Åsa skriver: ”Tänk om det fanns en app för läkarbesök? Som sjukvården var förberedd på, så att man inte framstod som fientlig för att man ville spela in ett samtal. Inte allt som sägs. Inspelningar kan hämma kommunikationen, det vet jag som journalist.

Mycket av det som sägs i en patient-läkarkontakt ska inte dokumenteras. Förtrolig information kan vara av stor betydelse. Men det där som doktorn vill att patienten ska minnas? Kunde man få det med sig hem?

Patienten kunde också förbereda läkarbesöket genom att tala in sina frågor. När man väl sitter där glömmer man lätt hälften, och dessutom är duktiga patienter bekymrade över att uppta doktorns tid.”

Åsa poängetar också att en del läkare hon mött tycker detta äre en bra idé. Idag får läkaren ofta upprepa det viktiga gång på gång. Tre fjärdedelar av tiden kan gå till att säga om samma sak, och är läkaren ändå inte säker på att patienten uppfattat, eller minns, vad han/hon sagt.

Dessutom kan det ju vara bra att spela upp om man nästa gång hamnar hos en annan läkare.

Åsa vill gärna ha respons på sitt förslag. Det finns att läsa här: ”Sökes: App som spelar in doktorns råd”

Alexandra

Kommentarer