Kom när du behöver!

Det går att tänka nytt och annorlunda – och spara pengar samtidigt som vården förbättras! Det kan vi se i Gävle som funnit en väg att få bort de långa köerna för reumatiker. Och patienterna mår bättre är än i övriga Sverige!

Kort och gott patienten kommer när den behöver behöver komma. Inte när landstinget kallar till besök. En enkel lösning som visat sig fungera mycket bra. Mår man dåligt får man träffa läkaren inom en vecka eller två och anpassa behandlingen. Patienterna får också själva fylla i sin hälsostatus vid varje besök.

I Gävle kallas inte reumatikerna längre till återbesök, vilket är regel inom kronikervården. De hör istället själva av sig när de behöver vård. Detta har tagit bort långa köer, gett läkarna mer tid och fått reumtikerna att må bättre!

Att patienten får styra vården är en idé värd att ta efter, inte minst då våra kroniskt sjuka slukar 3/4 av landets sjukvårdsbudget!

Titta på inslaget i Rapport här, spola fram till 6:05.

Alexandra

Kommentarer