Tid och tidsperspektiv

Något som vi alla har gemensamt och lika mycket av är just TID för alla förfogar vi över lika många timmar varje dag, dygnets 24 timmar! Det handlar om hur du själv vill disponera din tid men också vad du vill lägga din tid på. Är du medveten om hur du använder din tid och räcker dygnets 24 timmar till?

Om det nu är så att du inte är medveten om dina vanor eller vad du behöver förändra eller förbättra i din vardag eller hur du disponerar din tid så kan du ta hjälp av följande verktyg.

Att använda sig av en tidsdagbok är att skriva ner vad du gör under några veckor för att tydligöra dina egna beteendemönster och det hjälper dig att kunna bryta gamla vanor och därmed göra aktiva val om hur du vill använda din egen tid.

Att ha egen tid är viktigt för dig det är då som du själv har möjligheten att lära känna dig själv och skapa utrymme för reflektion och det ger dig insikt och kunskap om vad du har för egna behov. Du får även ett helhetsperspektiv om vad som är viktigt respektive oviktigt i ditt liv, och en medvetenhet om vad du kan påverka och inte påverka och det leder till att du lättare kan släppa taget om gamla vanor.

 Reservtid är att utnyttja den tid som du har emellan punkt A till punkt B det kan gälla exempelvis i arbetet om du ska iväg på ett möte använd dig då av den tid som du har innan mötet till förberedelse, inhämta information, reflektion, vila och återhämtning. Allt som oftast trycker vi in så mycket som möjligt under en kort tid och det skapar inget utrymme för reflektion eller en stund till att varva ner innan nästa aktivitet tar vid.

Att skapa tid till reflektion och eftertanke är att stanna upp i vardagen för att öka din medvetenhet och närvaro om vad du vill men även skapa utrymme för att fråga dig själv, för vem gör jag det här?

Det handlar om att våga säga NEJ och genom att säga nej säger du samtidigt JA till dig själv och till dina behov men du behöver även sätta gränser både för dig själv och för din omgivning. Skapa tid till vila och återhämtning för stress kommer vi alla att påverkas av i vår vardag men om vi skapar tidsutrymme för vila och återhämtning kommer vi bättre att hantera och reducera vår stress, och vi har lättare att fatta beslut genom att våra tankar blir mer fokuserade och klara. Det gäller att förebygga med tidiga och hälsofrämjande insatser och det får du nu genom några enkla verktyg att förhålla dig till. Så hur vill du disponera din tid och leva mera utifrån dina egna behov och vad är viktigt i ditt liv just NU?    

Dagens reflektion: Skapa ditt eget tidsutrymme för att leva mera HÄR och NU!     

 

Kommentarer