Sämre äldreomsorg drabbar kvinnor

”En fungerande äldreomsorg är en förutsättning för att vuxna barn, alltså medelålders  söner och döttrar, ska kunna arbeta fullt ut. Precis som barnomsorgen är en förutsättning för att föräldrar ska kunna arbeta. Vi måste inse detta och sluta se äldreomsorgen som bara en kostnad”, säger professor Marta Szebehely, professor i socialt arbete vid Stockholmsuniversitet i en bra artikel i Dagens Nyheter med anledning av att anhörigas förening arrangerar en anhörigriksdag i Varberg.  Det är 15:e året detta sker och både socialminister Göran Hägglund och barn- och äldreminister Maria Larsson finns på plats. (Du kan läsa mer på ahrisverige.se.)

När resurserna minskar i äldreomsorgen är det främst kvinnors vardag som påverkas.70 procent av alla äldre med äldreomsorg är kvinnor, 70 procent av alla anhöriga som ger omsorg är också kvinnor och 90 procent av alla som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor.

Redan 2006 gick socialstyrelsen ut med information att det blir allt fler anhörigvårdare i Sverige och att vårdinsatsen är omfattande i alla åldrar! Tre av tio personer i åldersgruppen 45 till 64 år, där anhörigvård är som mest intensiv,  vårdar tre av tio personer en närstående. Mellan tio och tjugo procent av den svenska befolkningen ger någon form av vård.

Det finns hjälp att få, som avlastning och ekonomisk ersättning, men kommunerna underlåter att informera om detta!

Åtstramningarna inom äldreomsorgen är oacceptabla. Vi måste acceptera att det kostar. Det är vanligtvis kvinnor med lägre utbildning som går ner i arbetstid eller slutar arbeta helt för att ta hand om en närstående. Utöver att det är tröttsamt att vårda, både fysiskt och psykiskt,blir det svårt att hinna med ett eget liv OCH man går miste om viktiga pensionspoäng!

Biståndsbedömningen har blivit hårdare i Sverige. Fler äldre nekas att komma till äldreboende, var fjärde plats på äldreboende har också försvunnit under 2000-talet. För väldigt många äldre finns inte längre någon valfrihet för äldre som inte vill vara beroende av sina barns hjälp.

Detta är en viktigt valfråga som verkligen måste upp till diskussion!

Alexandra

 

 

Kommentarer