Hitta rätt attityd för ”the mental game” – Golf

Planera med hjärnan, spela med hjärtat

Mental träning handlar om fokus och attityd. Om konsten att vara i ”zonen”,  rikta  sin energi på det som är konstruktivt, effektivt.  Jag fascineras av likheterna mellan fokus på golfbanan och fokus i livet.

Tack vare hjärnforskning vet vi idag att våra tankar kommer och går i ett fritt flöde. Vi kan inte kontrollera våra tankar, men vi kan hitta ett förhållningssätt som hjälper oss.  Vi kan lära oss att medvetet agera istället för att automatiskt reagera. Precis som att solen alltid finns där även en molnig dag, finns vårt självförtroende där någonstans, även om det ofta kommer saker i vägen.

2527181

Vi glömmer inte hur man gör en golfsving från en till en annan. Vi låter saker omedvetet påverka oss. Dr. Joseph Parent, PGA Tour coach tips för att få ett jämt resultat : ”ändra inte din sving, ändra ditt sinne. Lär dig att lita på din sving utan att låta dig hindras av tankar och rädslor för dåligt resultat”

Acceptans är nyckeln.  Vi ska förbereda oss på bästa sätt, fokusera all energi på vald strategi och sen jobba på att våga släppa. Ungefär som stunden då vi hoppar från en klippa, släpper det där manuset vi tränat in, eller släpper stegen från tangokursen och vågar gå på känsla.  Först när vi kan acceptera vad än utfallet blir, slutar rädslan att hindra oss och förstöra för oss. Acceptansen avgör om det blir ett spel med självförtroende eller ett spel med tvivel.

I boken Zen Golf, mastering the mental game finns många konkreta tips om hur man kan vässa varje steg av det nya PAR (Preparation, Action, Response). Hjärnan delas förenklat in i tre delar den tänkande hjärnan, känslohjärnan och den intuitiva delen med muskelminne. Dr. Joseph Parent beskriver vikten av synkning mellan tänkandet och känslan. Med kunskap om hur hjärnan fungerar skapas strategier och exempelvis berättar han om hur vi kan utnyttja tunnelseendet vi får vid stress. En av hans spelare var mycket kritisk till sina slag och blev mer och mer frustrerad. Hon blev tipsad om att rikta sitt tunnelseeende till ljudet av varje slag istället för fokus på resultat. Humöret luckrades upp och så även spelet.

Jag skrev ovan att vi inte kan kontrollera våra tankar. Har ni försökt att tvinga er att inte tänka på en sak så vet ni vad jag menar. Konsten och paradoxen handlar om att låta tankarna komma och och låta sig hindras så lite som möjligt. En fin beskrivning är historien om vildhästen

”The master said, ”The mind is like a high-spirited wild horse. If you try to control it by locking it up, it will be agitated and restless. If you try to force it to be still, it will kick and fight even more. 

”Take a bigger view of control. Within the big meadow of awareness, let the wild horse of your mind run here and there. With nothing to struggle against, it will eventually settle down on its own. When it has settled, you can tame it; when it is tame, you can train it. Then you can ride the horse of your mind, and it will swiftly take you wherever you want to go.”

Lycka till! /Gabriella

 

 

 

 

Kommentarer