Behöver vi mer manlig kaxighet?

Sheryl Sandberg, Googles vd, uppmanar oss kvinnor att vara kaxiga som männen. För vi tjänar på att uppträda mer självsäkert, våga ta mer plats…
Visst kan vi delvis styra vår egen framgång, eller bryta glastaket, som hon talar om i sin omdebatterde bok Lean IN.
Och Sheryl ses på TED Talks, förstås. Och hon är nämnd som kandidat till nästa finansminister. Sandberg är givetvis kontroversiell, det blir alla som sticker ut hakan – man ska bara våga!
Jag tycker att det ofta fungerar, men det blir också bli problem enligt egen erfarenhet… Det finns de som inte tycker om att man tar plats.
Att lyfta kvinnor i politiken, t ex, det behövs enligt Sheryl Sandberg. Därför tycker 1.6 det är viktigt att samarbeta med alla politiker, bjuda in dem, särskilt kvinnor, som värnar om hälsa och livsstil och representerar dessa värden, till diskussioner och samtal. Oavsett politisk färg.
Vissa personer blir provocerade av andras framgångar. Fäller kommentarer om att man ska inte tro att man är någon, att varför ska just den eller den synas även om de är förebilder och gör mycket utöver det vanliga som att lägga mycket av sin privata tid åt att arbeta för företaget, organisationen eller saken. Jantelagen.
Att bli ett namn, dvs våga ta plats , blir då i stället en black om foten. Att vara känd, det ses nästan som något negativt. Kan det vara delvis en könsfråga?
Att vara känslig och emotionell, det är härligt, men kan vara mindre bra i kärriären å andra sidan.
EQ och IQ måste finnas med, tycker jag!
Alexandra

Kommentarer