aktuell studie inom missbruksbehandling

I samarbete med Statens institutionsstyrelse  pågår nu en pilotstudie för att mäta effekten av ACT, Acceptance and Commitment Therapy inom LVM, missbruksbehandling.

ACT är en form av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och kan beskrivas som en mindfulnessbaserad KBT. Metoden grundar sig på Relational frame theory (RFT) och målet är snarare att öka livskvalitet än att få bort smärtsamma upplevelser. Man arbetar mycket med acceptans och att skapa ett konstruktivt förhållningssätt till tankar och känslor som kommer och går.

IMG_7290

Jag begav mig till New York för att träffa författaren och en av grundarna till ACT. Professor Kelly Wilson,  onelifellc.com.

IMG_1700

Metoden har ett starkt forskningsstöd inom bland annat stresshantering, PTSD, smärtproblematik och psykosvård och nya vetenskapliga artiklar publiceras i snabb takt. I denna pilotstudie inom LVM kommer vi att studera effekten av bland annat exekutiv funktion, som är vår förmåga att planera, strukturera och ta medvetna beslut. Detta är intressant då våra frontala delar av hjärnan ofta skadas av långvarigt missbruk, vilket påverkar inte minst exekutiv funktion.

Vill du läsa mer om på metoden kika på följande länkar:

The third wave of Therapy

www.livskompass.se

Intervju med Russell Harris

ACBS

/Gabriella

Kommentarer