Vad gör oss lyckliga?

Det var något som vi diskuterade när 2.6:orna och jag träffades på vårt traditionella vårmöte, denna gång med påföljande middag på Naglo.

Vi talade om  vad som gör oss glada, vad har vi för mål i livet och om mentorskap.  Att bättre följa upp vad vi kan göra för att stötta, inspirera och utveckla unga kvinnor! Och hur vi kan värva fler medlemmar!

En mycket givande kväll.

Alexandra

2.6möte

Kommentarer