Minska matsvinnet genom att minska handelsnormer

 

Strange Lemon

Varje år slängs stora mängder ätbar mat och ofta helt i onödan. Ofta finns det s.k. handelsnormer som gör att ätbar mat som inte ser ut på ett enhetligt sätt inte ens når butikernas hyllor. Det är ett stort problem och det värsta är att konsumenten inte ens har ett val att köpa dessa varor.

Detaljhandeln skryter ofta med att de bidrar med en mycket liten del av det totala matsvinnet och att merparten slängs i hushållen. Det är inte hela sanningen. När varorna når butikerna genomförs rutinmässiga kontroller över vilka varor som ”kvalar” in. Här nekas mycket fullt ätbar mat tillträde på grund av ofta väldigt höga krav på de framförallt frukt och grönsaker som säljs. Det är viktigt att ta diskussionen och jag tycker att det vore bättre om det är upp till konsumenten att bestämma vilka grönsaker de vill köpa. Det är dags att vi även börjar se till att grönsakerna utan glans och glamour kommer till nytta!

Gör som jag och säg Basta till matsvinnet:

https://www.facebook.com/BastaTillMatsvinnet?fref=ts

Anna Maria Corazza Bildt

Kommentarer