Förlossningsskadorna måste minska!

Högt arbetstryck och onödigt forcerade förlossningar kan vara orsaken till att Stockholms födande mammor spricker oftare än andra vid sina förlossningar.

Här drabbas över sju procent av förstföderskorna av ALLVARLIGA bristningar som kan ge skador på ändtarmen och ett livslångt lidande med till exempel inkontinens, samlagssvårigheter, problem att bajsa.

Att drabbas av bristningar är illa, men att kvinnorna i Stockholm drabbas mer en dubbelt så ofta som i resten av landet kan ju knappast ha en biologisk förklaring.

Barnmorskeupprorets Ia Jeppsson säger till Dagens Nyheter att det kan bero på att belastningen är så oerhört hög i Stockholm. Tidsbrist och personalbrist gör att man forcerar förlossningar onödigt ofta. Detta ökar risken för bristningsskador. Dessutom har sjukhusen idag blivit så högteknologiska att förlossningarna blir allt mer tekniska. Till exempel används epiduralbedövning idag inte enbart för att underlätta för mammorna. En vanlig natt kan en barnmorska och en undersköterska ansvara för 15 nyblivna mammor och barn, en mottagning för gravida och en ständigt ringande mobiltelefon. Hur ska tiden räcka till?  För 20 år sedan var det 23 procent av förstföderskorna som fick epidural, idag är det 72 procent på Karolinska sjukhuset i Stockholm!

Förlossningsvården är i kris, sjukhusen är överbelastade och barnmorskornas arbetssituation är fullständigt oacceptabel på många håll. I ett sådant läge underlättar epiduralbedövning inte bara för mammorna, det har blivit ett sätt för stressade barnmorskor att hinna med sitt arbete eftersom en bedövad föderska behöver inte ha fullt lika mycket stöd.

Men värkarna riskerar avta med epidural och därmed ökar också användandet av värkstimulerande dropp och sugklocka som i sin tur ökar riskerna för allvarliga ändtarmsskador. Sugklocka är den största risken för sfinkterskada (skador i ändtarmsmuskeln)

Apparater ersätter stöd, uppmuntran och vård. Redan för 20 år sedan gick WHO, världshälsoorganisationen ut med riktlinjer där grundfilosofi är att låta en ”lågriskförlossning” få förlöpa naturligt. Vilket emellanåt kan ta lite tid, men är ett normalt fysiologiskt förlopp. WHO betraktar närmre 80 procent av alla förlossningar som normala. Kanske vi också kan börja göra det – och anpassa förlossningsvården därefter.

Alexandra

 

 

 

 

Kommentarer