Kvinnorna in i historieböckerna!

Hurra! Nu höjs röster för att våra historieböcker ska skrivas om. Kvinnorna ska lyftas fram och bli mer synliga för vad de faktiskt gjort.
För visst har kvinnor  i alla tider styrt och  varit statsöverhuvud, mäktiga drottningar, ministrar,  ja tagit hand om  hela länder när männen var ute i krig!

Och inte minst drivit  företag! Det finns numera mycket forskning som visar att kvinnor har drivit både gods och gårdar, bruk och handelshus i flera sekler.

Ju mer unga flickor får läsa om kompetenta kvinnor i historien desto mer vågar de i nutid.

Alexandra von Schwerin, ordförande i Skarhults kulturminne och redaktör för ”Den dolda kvinnomakten”, Carin Bergström, docent i historia, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, Svante Norrhem, professor i historia vid Umeå  universitet, Peter Ullgren, docent i historia vid  Linköpings universitet och Eva Helen UIvros, professor i historia vid Lunds universitet medverkar alla i en ny bok där man tar upp denna vita fläck i historien – den att det faktiskt var kvinnorna som styrde!

Alexandra

Kommentarer