Paneldebatten om valfrihet i vården

Paneldebatten kommer att äga rum måndagen den 30 juni kl 14.00 och längst till 15.00.
Platsen är JODA BAR o KÖK nere i hamnen, på huset står det också Björkanders.
Alexandra Pascalido är konferencier .

Temat kommer att vara Valfrihet i vården, där även kultur, komplement som olika behanldingsformer, coaching, och inte minst livslust och glädje är viktiga infallsvinklar. Forskning behövs, men kan den utföras på olika sätt eller är det en enda väg att gå?

Kommentarer