Skrämmande kemi

Var tredje sekund framställs en ny kemikalie! Runt om oss idag finns över 35 miljoner kemikalier och förra generaldirektören för Keminspektionen, Ethel Forsberg, menar att vi alla blivit kemiindustrins försökskaniner. Dag och natt marinerar vi våra kroppar i kemikalier och hur dessa påverkar arvsmassan, fruktsamheten och annat i oss vet vi inte idag.

Om detta talade Ethel Forsberg under lördagen på Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Hon har skrivit en bok i ämnet ”Makt, Plast, Gift & Våra barn”. Den borde alla läsa!

På plats fanns också professor Åke Bergman vid Stockholms universitet som har samlat forskare från 16 länder för att kartlägga sambandet mellan kemikalier, hormonstörningar och sjukdomar samt Louise König, hållbarhetschef på Coop. Och jag.

Vi var ense om sambandet kvinnor, barn gifter och hälsa och det ansvar vi vuxna har att prata med och förklara för våra ungdomar och barn och både inom företag och familjer. Efter diskussionen berättade jag om ”Livet är en dröm”, min biografi.

Alexandra

bokmöte
Åke Bergman, jag, Louise König och Ethel Forsberg på Akademibokhandeln.

Kommentarer