Jobba så länge du vill

Vill du fortsätta jobba när du blir äldre? Flytta till Danmark. Där läggs nu ett lagförslag att man inte längre ska kunna tvinga 70-åringar att gå i pension.

Jodå ni läste rätt, redan nu får man alltså jobba till 70, och framöver vill regeringen med sitt lagförslag alltså införa att ingen arbetsgivare ska kunna säga upp en person pga åldern. Undantagna är domare, präster och de som arbetar inom försvaret.

Tilläggas ska att Danmark, i likhet med Tyskland, Frankrike och Spanien, kommer att höja pensionsåldern från 65 till 67 år samt att sedan vart femte år öka på med ett år. Om 15 år måste alltså danskarna jobba till 70.

Att åtminstone få välja själv vore önskvärt.

 

 

Kommentarer