Kontrollerat drickande börjar bli mer accepterat

I nyhetsmorgons intervju ville jag främst sudda ut lite av den skam många känner. Människor skäms över att ej kunna kontrollera sitt drickande och tidigare tankar om att alla som har ”alkoholproblem” måste sluta dricka helt har skrämt många från att söka hjälp.  Jag vet inte hur många jag träffat under åren som har en önskan om att kunna dricka ”lagom” men undvikit att söka hjälp med risk att behöva sluta helt.

Fler studier visar idag att många faktiskt kan lära sig att hantera sitt drickande även man uppfyllt ett riskbruk eller till och med i vissa fall beroende. Jag vill vara tydlig med att det ej fungerar för alla och att många faktiskt väljer att sluta att dricka helt. Somliga föredrar och behöver det men andra prövar sig fram steg för steg.  Det är viktigt att låta människor ha egna önskningar och våga söka hjälp utan att bli överkörda eller mötas av en dömande attityd. I olika länder har man olika attityd kring frågan där man i vissa länder ser det som helt naturligt att erbjuda hjälp för kontrollerat drickande och i andra är mer inne på nolltolerans.  Se inslag på : Nyhetsmorgon TV 4

IMG_7385

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare har man talat om beroende som något man antingen är eller icke är. Som om det var två lägen, av eller på. Idag har man en mer verklighetsanpassad bild där man talar om grader av beroende. Beroende på hur många kriterier man uppfyller, kan man vara beroende av olika grader och behandlingen kan anpassas därefter. Ju lättare beroendet är ju större är chansen att man kan återgå till ett kontrollerat drickande.  Kriterierna handlar om huruvida man har en toleransökning (dvs behöver dricka mer för att få effekt), om man har abstinens (skakningar, svettningar, ångest etc om man ej får alkohol), om man prioriterar alkohol framför annat i livet på ett osunt vis samt om man drabbas av kontrollförlust (ej kan sluta) och dricker fast man märker att det är destruktivt. Vi vet idag att ca 50/50 är arv och miljö gällande vem som blir beroende och ej och har man en genetiskt sårbarhet bör man hålla lite extra uppsikt. Det kan liknas vid ex. diabetes där vi kan ha en sårbarhet, men kanske ej utvecklar diabetes om vi ej äter socker.

IMG_7374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken Åter till kontrollerat drickande finns många evidensbaserade metoder beskrivna bla KBT, CRA och ACT. Även kortare program för att just lära sig vissa färdigheter kopplat till kontrollerat drickande.

När vi nu börjat se beroende mer som på en gradskala börjar också attityden i samhället förändras. En mer och mer förekommande term är termen Riskbruk . Med detta menas att man dricker på ett vis som ökar risken för fysiska och psykiska skador. Riktlinjer för detta är om man dricker mer än 14 glas per vecka som man eller fler än 9 glas per vecka som kvinna. Visst finns det individuella skillnader där vissa kan dricka mer utan att bli beroende och få skador och vissa mindre (beroende på bla vikt, vattenproportion i kroppen etc), men riktlinjerna är bra att ha i åtanke.

Om du som läser detta kan märka att du har svårt att sluta när du vill, att du ofta ångrar efteråt att du drack de där sista glasen, att du känner ett behov av ett eller flera glas efter jobbet och faktikst har svårt att avhålla dig då är mitt tips att tänka till. Dels finns det knep man kan ta till på egen hand såsom att dricka långsammare eller svagare:

smutta

riktlinjer med tider (sluta dricka viss tid)

bara dricka med vänner

bara i samband med mat

ta vartannat glas vatten

bara dricka vin /öl  – ej sprit eller bara lättöl, ej starköl

späda ut drinken eller vinet

man kan också ha hjälp av stresshantering, mindfulness och att jobba på olika vis med inre och yttre triggers såsom tankar och känslor. Många har god hjälp av att skriva loggböcker för att ha koll på vad man triggas av, när man dricker, med vilka, i vilka situationer etc om man dricker när man är glad eller ledsen etc. Vi har alla olika förutsättningar för att ha alkoholkontroll och balans och mycket handlar om att reglera kroppens signalsubstanser och kemiska balans.

Många kan också behöva stöd i detta och hjälp finns att få via bla primärvården, företagshälsovården, specialistmottagningar såsom (Riddargatan 1 i Stockholm), öppenvårdsmottagningar samt slutenvård. Ett första steg kan vara att ringa anonymt till alkohollinjen, eller tala med sin husläkare.

Låt oss se vaket på det som är, skapa förutsättningar och låt bli att döma oss själva eller andra!

Ta hand om er! /Gabriella

Kommentarer