Kära läsare

Det har varit en  innehållsrik fantastisk höst! Just nu lanserar vi vår receptsamling Minnenas Mat till förmån för Alzheimerforskning. Minnenas Mat kan beställas via vår webbshop eller köpas på NK.

Nyligen såg jag en artikel i Läkartidningen (4 dec) som jag gärna vill dela med mig av:
Genusmedicinsk kompetens måste säkerställas i nya läkarutbildningen.
Just nu pågår arbetet med att fastställa kursplaner för den nya sexåriga läkarutbildningen. Att läkare kan tillämpa ett genusperspektiv i forskning, behandling och bemötande är essentiellt för att säkerställa en rättvis och jämställd vård. Forskning visar på behovet av att granska och förstå vården ur ett genusperspektiv. Forskning har  traditionellt utförts mest på män och därför behövs mer forskning med ett genusmedicinskt perspektiv:

  • Kvinnor får idag sämre tillgång till ny dialysteknik och får vänta längre på diagnos på hjärtrytmrubbning
  • Män behandlas i högre utsträckning, enligt nationella riktlinjer för hjärt-kärlsjukdom, 75 procent av patienter med sviktpacemaker är män trots att behovet är lika stort hos bägge könen.Förvånansvärt nog nämns inte kön eller genus i de nationella målen för läkarexamen. Det är enbart Umeå och Göteborg som nämner genus. Vid Linköpings universitet och Karolinska Institutet  saknas genus bland de nationella målen helt eller har ersatts med svepande formuleringar. Genusmedicin är inte en åsiktsfråga utan en kunskapsfråga och detta måste återspeglas i läkarutbildningen. Undervisningen behöver kvalitetssäkras och följas upp.

1,6 & 2,6 miljonerklubben har kommit långt, men ännu är det mycket kvar att göra. Hur kan man lägga ner genusmedicin när hela världen satsar på genus?  Låt oss uppmana dem som är i beslutande ställning, att satsa på att behålla Centrum för Genusmedicin! Hur kan man komma på att lägga ned Centrum för Genusmedicin! Alla i den medicinska forskarvärlden känner till betydelsen av just genus.

Glad advent!

Alexandra

Kommentarer