SVÅRA BESLUT

Tre barn som misshandlats av sin mamma. Det är alltid svårt att ta in information om barn som utsätts för våld. Men det är än svårare när det är deras egen mamma. Barnen ifråga hade dessutom blivit omhändertagna förut. Det var i maj förra året de fick komma tillbaka till sin mamma igen. Mamman har drivit en egen hemsida där hon kritiserar sociala myndigheter, enligt henne omhändertas barn alltför lätt, min kritik ligger snarare åt andra hållet, hur kunde de sociala myndigheterna ge tillbaka vårdnaden?

Visst det är alltid lätt att veta bäst när man ser på saker utifrån och i efterhand. Men jag undrar vem som följde upp barnens situation när de återförenades med sin mamma förra året? Om de en gång blivit omhändertagna måste det ha funnits skäl och de skälen borde väl ligga till grund för att noggrant se hur barnens återanpassning till sin mamma går?

Nu är barnen åter hos sin fostermamma, jag hoppas de får den trygghet de behöver där. Och att de inte rycks upp och behöver gå igenom samma helvete igen.

Kommentarer