Trodde ni orättvisorna var borta..?

AV CAMILLA W

Nej då, de frodas för fullt inom sjulvården. Och det är så gott som alltid kvinnorna som  drabbas. Nu senast ser vi att män i Västra Götaland (förmodligen gäller det även i andra landsting kan man misstänka) får dyrare hörapparater än kvinnor. Männen får dessutom oftare två hörapparater, en till varje öra, medan kvinnorna får nöja sig med en. Fullständigt oacceptabelt.

Det visar sig också, enligt en studie vid Karolinska Institutet i Solna som vi kan läsa om i Dagens Medicin, att män får genomgå dyrare undersökningar än kvinnor när de utreds för demens. Män får mer tekniska utredningar och det tas oftare ryggvätskeprov på män (detta är en tidig markör för demenssjukdom). Kvinnorna då? Ja de får en bedömning av arbetsterapeut för att undersöka hur pass väl de klarar vardagliga sysslor som att städa och laga mat…

Kommentarer