Kan mobilpratande ge hjärntumör ?

AV CAMILLA

Så tycks inte vara fallet, konstaterar den hittills största internationella studien inom området, Interphone. Studien har koordinerats av WHOs cancerforskningsorgan IARC och har genomförts av 16 forsk

ningscentra i 13 länder, däribland Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i Sverige. Man har gått igenom tumörfallen under tio år och kan nu konstatera att prtande i mobiltelefon varken gav ökad risk för hjärntumör eller annan tumör i huvudet.

– Hade det funnits en ökad risk efter drygt 10 års mobiltelefonanvändning borde vi ha sett det i Interphone. Resultaten stämmer överens med tillgänglig experimentell forskning som inte kunnat påvisa någon cancerframkallande effekt av den typ av strålning som mobiltelefoner avger. De stämmer också med tidigare epidemiologisk forskning säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet, och ansvarig för den svenska delen av Interphone.

Denna studie har emellertid redan fått kritik eftersom den till stor del är betald av telekomindustrin. De har också arbetat som konsulter och därmed anses de kunnat påverka resultaten! Det är nu tredje gången som WHO kritiseras för att inte vara tillräckligt oberoende.

Flera forskare anser att det finns stora faror med mobiltelefon.  Olle Johansson, professor i neurovetenskap på Karolinska institutet, har forskat i 30 år i elektromagnetisk strålning. Han  framförde stark oro när jag intervjuade honom för några år sedan. Han var övertygad om att mobilstrålningen skadar oss. Han pekade på skrämmande skador och mende att strålningen påverkar vår inlärningsförmåga, vårt korttidsminne men ger på lång sikt också risker för neurologiska skador, cancer, nervskador, blodtryckspåverkan. 75 procent av strålningen går rakt in i kroppen och påverkar våra minsta beståndsdelar. Våra celler. Kanske märker vi inget idag. Eller imorgon. Men vad händer med framtida generationer?

Professorn i neurovetenskap, Olle Johansson, har länge varnat för hur mobiltelefoner kan påverka oss in i minska cell.

Många rekommenderar handsfree men jag är tveksam till om det är bättre. Hjärnan är i alla fall ganska bra skyddad av skallbenet, men använder du handsfree stoppar du mobilen i en ficka och då går strålningen direkt in i kroppen. På våra allra mest känsliga organ, sa Olle Johansson då. Han frågade sig då också varför vi svenskar verkligen tål så mycket mer strålning än folk i andra länder. I både Frankrike och USA är strålningsgränserna som anses ofarliga betydligt lägre än i Sverige. Och i England avråder man helt ungdomar under 16 år från att använda mobiler. Barn riskerar att utsättas för mer strålning eftersom de har mindre huvud (strålarna tränger längre in) och tunnare skallben (som ger mindre skydd).

Vi borde nog tänka lite mer på att frisk luft, rent vatten, mat, kärlek och ömhet är livsnödvändigheter. Inte en mobiltelefon.  Hur det nu är med eventuella faror så mår vi nog alla bara bra av att stänga av mobilen och lämna den hemma lite oftare.

Kommentarer