Det är valtider…

Flickor, flickor, det är valtider. Har ni röstat ännu? Vet ni vad ni ska rösta på? Vad är den viktigaste valfrågan? Personligen skulle jag vilja lyfta psykiatrivården; den är som ett svart hål.

”Vilket land vi lever i. När en människa faller ihop står hela samhället där. ”Så sa min pappa till mig och sönerna i augusti förra året när han hastigt drabbats av aggressiv lungcancer och metastaser i hjärnan.
Och ja, jag var med pappa överallt på varenda avdelning på KS, från akuten till infektion till strålning till thorax. Hemtjänst med femtio alternativ, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och slutligen Stockholms Sjukhem. En för mig sedan tidigare dold värld öppnades. En värld full av hjälpande händer. Allt från ambulansförare till nattsköterskor och biträden. Pappa behövde aldrig vänta. Vi har nog på många sätt världens bästa vård men det finns ett svart hål. Psykiatrin och de psykiskt funktionshindrade. Idag bär de anhöriga en omänsklig arbetsbörda. Och för de som inte har några anhöriga? Vad händer med dem?

Vi behöver ta bort platsbristen inom psykiatrin så att de verkligt sjuka har någonstans att ta vägen.
Vi behöver mer psykiatri i läkarutbildningen och fler psykiatriker för att möta behoven. Vi behöver också se över bemötandet i den psykiatriska vården eftersom många patienter idag upplever sig kränkta. Därför behöver vi en skötarutbildning inom yrkeshögskolan.
Vi behöver etablera en tydlig samordning mellan kommun och landsting så att man inte faller mellan stolarna. Vi behöver fundera på vad som är vård och vad som är omsorg? Vi behöver införa ett anhörigstöd till de som vårdar psykiskt sjuka anhöriga hemma och inte kan lösas med hjälp av assistenter eller där vården inte når fram. Psykiskt funktionshindrade behöver daglig sysselsättning på samma sätt som andra funktionshindrade. Idag saknar hälften av personerna med psykiskt funktionshinder daglig sysselsättning.
Vi behöver införa en sysselsättningsgaranti för personer med psykiskt funktionshinder som innebär att de personer som ingår i personkrets 3 bör få rätt till daglig sysselsättning enligt LSS. Det skulle förbättra livssituationen avsevärt för många människor som idag lever isolerade.

Sysselsättning med kulturell verksamhet som musik, sång, dans teater och konst har visat sig mycket lyckosam och öppnar för socialt entreprenörsskap i verksamheter som kan utveckla människors hälsa och livskvalitet. Trädgårdsskötsel, odling, djurskötsel, matlagning och bakning kan också vara verksamheter som psykiskt funktionshindrade kan få glädje av. Kultur som rehabilitering, att spela teater, måla, dansa och sjunga kan ge stor läkning inte bara inom psykiatrin vid sk lättare depressioner utan även vid demenssjukdomar. Med hjälp av personliga ombud skulle en sådan vision kunna förverkligas. Sysselsättning ger tillfredställelse. Jag vill ha ett land, där samhället tar emot även de som drabbas av psykisk sjukdom och funktionshinder.

Naturen läker kanske en sargad själ?

Kommentarer