Norska läkare uppmanas kolla sina patienters D-vitamin nivå

Är det D-vitamin som är nyckeln till vår hälsa? Allt fler börjar tro att D-vitamin är starkt kopplat till ett flertal sjukdomar. Studie efter studie visar att brist på D-vitamin hänger samman med för tidig död. Såväl allvarliga sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, likväl som vårt psykiska välbefinnande och motståndskraft inför infektioner och förkylningar påverkas av D-vitamin. Brist kan ge muskelsmärtor, trötthet och från Norge rapporteras nu att det är tre gånger så vanligt hos personer med låga D-vitaminnivåer att dessa ofta har återkommande huvudvärk. Forskarna uppmanar nu därför landets allmänläkare att kolla sina patienters D-vitaminnivåer.

Det ser vi fram emot också i Sverige.

CAMILLA

Kommentarer