Sorgliga siffror som går att förbättra

Det är sannerligen sorgliga siffror som Hjärt-lung fonden presenterar idag. Nästan hälften av alla som får en hjärtinfarkt fortsätter att röka! På sina platser är siffran ännu högre, som på Karolinska sjukhuset där två av tre rökande hjärtinfarktspatienter fortsätter röka när de skrivs ut.

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. En rökare har fem gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt före 50 års ålder. Men vården har på tok för lite pengar för att följa upp sin patienter. Den så kallade eftervården behöver mer resurser.

På hjärt-lungfonden beklagar man att så många fortsätter att röka men man vill ändå inte skuldbelägga rökarna?.. Mycket konstigt resonemang. Hjälp på alla sätt och vis människor att sluta röka! Det är väl det bästa vi kan göra. Och sätt in STORA resurser på att se till att våra stackars unga aldrig börjar röka.

En hel del är på gång ute i landet och det är väl värt att belysa. Som Kalmar landsting i Småland till exempel som är det landsting som nått längst i sitt förebyggande arbete mot tobak. Här finns tobaksavvänjare på samtliga vårdcentraler och här råder rökstopp före alla kirurgiska ingrepp. I landstinget finns många rökare men samtidigt också många starka personer som strävar efter att så många som möjligt ska sluta. De har legat på politiker och drivit fram pengar och beslut. Kalmar ska bli ett ”rökfritt landsting”, och man är på god väg att lyckas! Rökning är extra farligt i samband med en operation.  Man vet att rökning ökar risken för komplikationer bland annat därför att risken för svårläkta infekterade sår är dubbelt så hög hos en rökare. Rökning ger sämre läkningsförmåga, det blir ökad ärrbildning och det kan ge livshotande skador i hjärta, blodkärl och lungor. Det är kort och gott så att risken för komplikationer med en operation halveras om man slutar röka fyra veckor före en operation. Sjukhusvistelsen blir också längre för en rökare, vilket ju kostar landstinget stora pengar. Därför kräver allt fler landsting att patienter slutar röka innan de opereras. Nästa utmaning ligger i att inte patienten börjar röka igen.

CAMILLA

Kommentarer