Rädslan för att bli tjock kan orsaka hjärtsjukdomar

Att bli tjock är något som kvinnor i västvärlden fasar för. Denna rädsla leder till att var femte kvinna får i sig för lite näring! Kvinnor med ett restriktivt ätbeteende får störningar i hormonbalansen som bland annat kan leda till problem med att få barn, urkalkning av skelettet och förändringar i blodkärl som på sikt kan leda till hjärtkärlsjukdom. Detta är ett område som ännu inte är så väl studerat, men detta ska man nu titta närmare på vid Lunds universitet i samarbete med tränings- och forskningscentrat World Village of Women Sports i Malmö och Köpenhamns Universitet.

Extra allvarlig tycks situationen bli när dessa undernärda kvinnor också tränar. ”Vi tror att det restriktiva ätandet i kombination med träning är ett stort problem. Det sätter viktiga system i kroppen i gungning. Ur ett hälsoperspektiv är det bättre att vara tränad och lite överviktig, än smal och otränad”, säger forskaren och sjukgymnasten Åsa Segerström.

Ju mindre du äter desto viktigare att det du äter är nyttig.

Camilla

Kommentarer