vem vill du vara?

Många är en produkt av sin omgivning och de situationer och relationer de har runt sig i livet. Saker ”bara händer”, och de bara ”hanterar” det som blir. Lever man så har man sällan varken tid eller ork för något annat än just att ”hantera” det som läggs i vårt knä… Det finns ett ordspråk som lyder, – Gör något med livet – annars gör livet något med dig…

Det handlar om att göra aktiva val. För gör inte vi aktiva val – då hamnar vi i kölvattnet av dem som gör det! Att göra aktiva val handlar inte bara om det vardagliga valen vi gör ständigt, utan även de valen vi (har allt att vinna på att göra) som hur vi ska tänka och känna i varje given situation, hur vi väljer att se, hantera och tolka saker som händer runt oss, hur vi väljer att se oss själva och om vi väljer att se möjligheterna eller problemen först. Dessa val vi ständigt gör, ger det resultat som vi kallar våra liv. Ditt liv är alltså i mångt och mycket varken mer eller mindre än ett resultat av hittills gjorda val du gjort, – känslomässiga såväl som tankemässiga. SÅ, om du tittar på hur det ser ut just nu och sett ut hittills, – har du gjort bra aktiva val som fört dig närmre dit du vill komma, eller behöver du skruva lite på dina kommande val, så du kan ta dig närmare??

En fråga väl värd att reflektera över…

With Love/Lili

Kommentarer