Kultur i riksdagen

Vi har varit i riksdagen en hel eftermiddag och talat med aktörer som på olika sätt arbetar med kultur.  Via primärvården har vi möjlighet att erbjuda utmattade och stressade kvinnor stöd och hjälp att komma igen genom Kultur i sex veckor. Olika form av kultur ger positiva effekter på alla deltagarna.

Mat är också en form av kultur, här talar Anna Maria Corazza Bildt om matens betydelse och all kultur runt mat, kost och näring.

Anna Maria engagerar sig i upphandlingen för sjukhusmat, skolmat och institutionell mat inom EU. Hon kämpar för att mat inte ska vara beroende av priset. Mindre regler och byråkrati!

Maten är kittet mellan all slags människor! Bra måltider är ett utmärkt sätt att höja kvaliteten i äldreomsorgen.

I Vellinge kommun till exempel, dukar man fint tillsammans i en trevlig lokal. Man väljer olika rätter – det blir guldkant på dagen! Musik, gemenskap och många lokala kulturutbud minst två gångerr per vecka ger mer livslvalitet.

Hur vi ökar konsumentens makt är en annan intressant fråga som vi måste fördjupa oss mer i.

Alexandra.

Alexandra och Husmark
Från Nordiska Rådet kom Christina Husmark Pehrson och gav det Nordiska Perspektivet!
Alexandra och AnnMarie
Anna MAria Corazza Bildt engagerar sig i allt som rör mat

 

Kommentarer