Europa minskar avfallet!

Den här veckan är det ”Europa minskar avfallet” och mängder med aktiviteter kring hur vi ska minska avfall och matsvinn pågår runtom i Europa. Jag kommer under veckan att skriva blogginlägg för 1,6 miljonerklubben.

Sverige slänger vi var femte matkasse vi bär hem. Det är ekonomiskt, miljömässigt och moraliskt oacceptabelt. Allt vi slänger i Europa och USA räcker till mat för alla världens hungriga tre gånger om, det lämnar ingen oberörd. Jag var i krigets Sarajevo under 90-talet och har med egna ögon sett hur det är när det inte finns mat på tallrikarna. Det är vår gemensamma utmaning att ta vara på maten, att försöka ändra vår livsstil och vår attityd till maten. Det handlar inte om att lagstifta bort matsvinnet. Det handlar snarare om att lyfta debatten och medvetenhet, gå i spetsen och vara opinionsbildare.

Var och en kan faktiskt göra skillnad, i sin vardag, i sitt kök. Det handlar om att förändra attityd och beteende. Vi har förlorat vår naturliga koppling till maten. Idag lever vi i en slags plastkultur där vi litar blint på märkningar utan att ifrågasätta. Det är viktigt att gå tillbaka till hur man tänkte och agerade i den bondekultur som jag växte upp i, då man förstod vilket enormt arbete som låg bakom matproduktion och man återanvände rester.

Jag har startat min kampanj ”Basta till Matsvinnet”.  Lite för att säga nu får det vara nog och att det är dags att vi tar tag i problemet. Anslut dig gärna på facebook.

Varma hälsningar

Anna Maria

Kommentarer