missbruksprojektet – ACT för LVM fortsätter

IMG_1287

 

 

I januari 2013 fick jag ok från SiS, Statens institutions Styrelse, att bedriva projektet – ACT för LVM. Jag och ett antal kollegor skulle få chans att vetenskapligt utvärdera behandlingsmetoden på tre av landets behandlingshem för människor med ett tungt missbruk.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy finns idag på flera av landets mottagningar för stress, ångest och depression och är även stort inom smärtbehandling. Det finns manualer gjorda för ungdomar och för människor med stressproblematik, men vi ansåg inte att de var helt passande för vår målgrupp.  Vår målgrupp var människor som inte sällan bodde på gatan, som ofta blivit av med barnen på grund av misär och missbruk. Klienter med emotionella sår från barndomen och ännu fler trauman från livet som kantats av utnyttjande av både kropp och själ.

Många av de klienter jag träffat under åren har haft svårt att möta sig i spegeln. Efter många års dövande och drogande för att slippa känslor är det traumatiskt att våga se. Bara en glimt av verkligheten kan vara svår.

I ACT ingår ingen moralpredikan.  Varje individ får själv ta steg i sin egen värderade riktning. Det som erbjuds och ingår i modellen är redskap för att stanna upp och våga se verkligheten precis som den är. Varken bättre eller sämre. Att se den på ett ickedömande vis, stå ut, andas och med eftertanke ta nästa steg. Likt ett shape pass på SATS tränas olika färdigheter varav acceptans är en viktig färdighet. Med dagens vetskap om hjärnans plasticitet vet vi att man kan träna sin hjärna likt muskler på sin kropp.

IMG_1276

Med hjälp av statistikprofessor Ingrid Munck har vi gjort för- och eftermätningar efter konstens alla regler och responsen är över förväntan!

Det är fantastiskt att höra dessa män och kvinnor beskriva vikten av redskap att hantera tankar och känslor med. Just den ström av information som de ofta dövat. Det är ingen mirakelkul.  Det handlar om träning av ett nytt förhållningssätt. Träning av att reglera sitt fokus och vidga perspektiv på flexibelt vis. Det tar tid och kräver eget engagemang, men klienterna på samtliga tre hem har varit positiva till träningen och grupper har fortsatt även efter att projektet är avslutat. Innan jag drog igång projektet sa somliga kollegor till mig att jag inte ens skulle kunna få ihop en grupp. Jag är glad att jag inte lyssnade för mycket på de orden. Jag anade att det skulle gå och blir rörd när jag tänker på klienternas respons.

Utvärderingar av implementering, genomförbarhet, respons, och effekt på klienternas mående är klart. Mitt nästa steg är att skriva en vetenskaplig artikel som fokuserar på mätningar av exekutiva funktioner.

Viktigt att påpeka är att det är en pilotstudie och att ej för stora slutsatser kan dras baserat enbart på dessa resultat. Helt klart är dock att det vi ser är så pass positivt att vidare fullskalig studie uppmuntras!

Vill ni läsa hela artikeln se: HVB & LSS världen

Vill ni veta mer om projektet får ni gärna höra av er till mig: gabriella.svanberg@gmail.com

Allt gott till er alla!

Gabriella

 

Kommentarer