Brand farligast för äldre

Äldre, eller närmare bestämt personer över 65 år, är överrepresenterade i alla typer av olyckor. Även bränder.

Detta är ett allvarligt faktum som vi kanske inte tänker så ofta på. Men i år har Brandskyddsföreningen Sverige uppmärksammat just detta under sin brandskyddsvecka som pågår just nu över hela landet.

Själv var jag inbjuden till den skånska brandskyddsdagen hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i Revinge idag. Dagen invigdes av landshövding Margareta Pålsson och representanter från olika räddningstjänster informerade bland annat om hur man kan förstärka brandsäkerheten hos äldre och öka brandsäkerheten i äldres boende.

Men förste talare var jag, inbjuden för att tala om äldre och äldres liv. Mitt tema var ”Älska att åldras” och jag påpekade att män och kvinnor behöver varandra. Vi har ju om inte annat alla en mor, ofta även en syster, en dotter eller en väninna.

Publiken bestod av två tredjedelar män, men de verkade uppskatta mitt anförande där jag också tog upp hur viktigt det är att vi förstår varandra över generationsgränser och att män och kvinnor närmar sig varandra för att förstå varandra bättre. För olika är vi, både biologiskt och på andra sätt.

Jag hoppas alla ser över brandskyddet i sitt boende och hos äldre släktingar. Risken att drabbas av brand och att omkomma i brand ökar ju äldre vi blir. Vill du veta mer gå in och läs på websidan www.dinsakerhet.se

Alexandra

brandskydd
Med Kjell, Andreas , Bo , Michael , Rune på brandskyddskonferensen.

Kommentarer