Utbildar personal i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

För 15 år sedan sneglade mina kollegor förvånat på mig när jag föreslog att vi skulle  jobba med mindfulness på psykosmottagningen i Sona. Idag är både mindfulness och ACT en naturlig del inom  både psykiatri, företagshälsovård  och missbruksvård. Det handlar om mentala styrkor som ökar vår motståndskraft och gör oss långsiktigt hållbara. 

MEDVETENHET, FOKUS, ATTITYD & MEDKÄNSLA

Vad är kopplingen mellan mindfulness & ACT?

Den moderna metoden ACT  innefattar olika processer som tränas steg för steg. 4 av de sex kärnprocesser är  mindfulnessprocesserna (Medveten närvaro, Acceptans, Defusion och  observerande jaget. De övriga två processerna (Värderingar och steg i värderad riktning) handlar om mening och  riktning i livet.

IMG_7720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människor som på olika sätt dövar för att undvika svåra känslor och tankar (emotionellt undvikande) kan lätt hamna i onda cirklar. Vetenskapliga studier visar att förmågan att kunna se verkligheten som den är och agera i sin värderade riktning är en viktig förutsättning för välmående och humanitet. För det behöver vi olika förmågor såsom att stanna upp och se när vår hjärna drar iväg. Vi skapar så lätt föreställningar om hur det är istället för att kritiskt granska våra egna inre automatiska antaganden.

Det är en glädje för mig att idag utbilda  personal på ett LVM hem som arbetar med människor med tung missbruksproblematik. Utbildningen i ACT handlar just om de fyra områdena medvetenhet, fokus, attityd och medkänsla.

IMG_7786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vetenskapen om hjärnans formbarhet (plasticitet) och förmåga att träna upp mentala förhållningssätt känns liknelsen med ett mentalt gym klockrent. Jag känner mig som en SATS instruktör som ska lära ut några mentalt stärkande processer.

För vidare läsning vill jag varmt rekommendera Russ Harris bok – The confindence gap, Ola Schenströms Mindfulness i vardagen, samt Åsa Nilsonnes bok Att leva ett liv inte vinna ett krig, bara för att nämna några av mina faviriter.

Snart far jag till New York för att lyssna på de främsta Harvardforskarna inom området och givetvis delar jag det mest intressanta med er:)

Allt gott! /Gabriella

Kommentarer