Kvinnohälsa

Det som en gång började i en upprördhet över att kvinnohjärtat var en vit fläck på forskningskartan har nu vuxit till en folkrörelse som handlar om att folkbilda, skapa opinion och sätta press på beslutsfattare att alltid ha ett genusperspektiv i sina beslut.

Just i skrivande stund fokuserar vi på 1,6-miljonerklubben mycket på kvinnors stress och psykiska ohälsa. Det har nästan blivit en folksjukdom hos svenska kvinnor och leder till ett förfärligt lidande. Här behövs mycket forskning och därför har vi nyligen lanserat en kalender för 2016, vars intäkter är öronmärkta till forskningen för stress och psykisk ohälsa hos kvinnor.

För några år sedan gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att forska i ”Kvinnors ohälsa”. Kvinnor är långtidssjukskrivna nästan dubbelt så ofta som män. Det är lite intressant det där med att utredningen kallades för ”Kvinnors ohälsa.” Tidigare, när män var mer långtidssjukskrivna än kvinnor, kallade man det helt enkelt bara för ett arbetsmiljöproblem.

Lyckligtvis var det precis det som Arbetsmiljöverkets forskningsrapport visade, när den presenterades i år. Alltså att kvinnors stressrelaterade sjukskrivningar handlade om hur deras arbetsplatser och arbetsuppgifter är organiserade. Män som arbetade på samma sätt var också sjukskrivna i lika hög utsträckning som kvinnor.

På samma sätt kunde Försäkringskassan tidigare i år visa att män som delade ansvar för familjen blev sjukskrivna i högre grad än män som överlät huvudansvaret till sin partner. Livspusslet är alltså svårt för alla.

Varför är då det en så viktig slutsats? Jo, för under ytan finns fortfarande attityder och fördomar som delvis ger kvinnan skulden. Att hon är svagare och inte så uthållig. Kanske till och med lite lat och känner efter för mycket. Inget kunde vara mer fel. Tvärtom. De flesta kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa på grund av stress gör det för att de har försökt leva upp till andras förväntningar och passa in i normen.

Fördomar är okunskap och botemedlet är således mer kunskap. Det är därför vi på 1,6-miljonerklubben vill bidra till mer forskning. Hjälp oss!

 

Kommentarer