Åldersförändringar i gula fläcken – sök hjälp direkt!

Att inte kunna klara sig själv eller att inte kunna läsa eller se på tv när man blir äldre är något som många fasar för.

Åldersförändringar i gula fläcken är den vanligaste orsaken till att äldre får allvarlig synnedsättning. Gula fläcken är den del av ögats näthinna där man ser som skarpast.

Risken att få sjukdomen ökar med åldern och det är vanligast att man drabbas av sjukdomen efter 65-årsåldern. En femtedel av alla över 75 år får åldersförändringar i gula fläcken.

Det finns två olika former av åldersförändringar i gula fläcken, torr och våt. 85 procent har den torra formen och 15 procent har den våta formen.

Torr åldersförändring

Vid den torra formen av sjukdomen slutar celler att fungera och bryts ner. Förloppet är ofta långsamt och synen försämras successivt under många år. Sjukdomen kan märkas genom att man kan behöva starkare ljus när man läser och att bokstäver eller delar av bokstäver faller bort. Man blir inte blind av den torra varianten av sjukdomen, men det centrala synfältet kan bli kraftigt nedsatt.

Den torra åldersförändringen kan oftast inte behandlas.

Våt åldersförändring

Vid den våta formen är förloppet mer aggressivt och allvarligare eftersom det kan bildas nya blodkärl som kan läcka vätska och blöda under gula fläcken.

Man ser suddigt och får svårt att läsa. Vid den våta formen är det vanligt att en rak linje ser krokig ut eller att man ser en svart fläck mitt i synfältet. Synen brukar försämras snabbt och man kan mista stora delar av detaljseendet eller i enstaka fall till och med bli blind.

Den våta varianten ger svårare besvär men kan ofta behandlas effektivt med läkemedel, förutsatt att man sökt hjälp i tid.

Viktigt att söka hjälp direkt!

− Om man misstänker förändringar i gula fläcken är det mycket viktigt att söka hjälp snabbt. Med rätt medicin kan man bromsa sjukdomen eller till och med återfå en del av synen. Det säger Björn Steén, ögonspecialist på Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet i Stockholm.

-          Om man väntar för länge och söker hjälp för sent finns det en risk att det bildas ärr och att skadan blir permanent. Det är särskilt viktigt att söka hjälp om man ser en svart fläck i synfältet eller om en rak linje ser krokig ut eftersom det kan vara tecken på en våt åldersförändring i gula fläcken. Den behöver behandlas snabbt för att undvika bestående skador.  Sök hjälp hos en ögonläkare, ofta behövs ingen remiss. Det finns även privata ögonkliniker och ögonakuter om du inte skulle få en tid tillräckligt snabbt, fortsätter Björn Steén.

Diagnos

För att ställa diagnos så tittar man in i ögat med ett mikroskop. Då kan man direkt avgöra vilken sjukdom som ögat har drabbats av. Man kan också göra en laseravbildning av näthinnans skikt, OCT, för att bedöma graden av svullnad. Med en sorts kontrastundersökning, angiografi, kan man säkerställa diagnosen. Genom att fotografera ögonbotten kan man följa förändringar i ögat över tid.

Behandling

De läkemedel som används idag injiceras via ögonvitan in i ögats glaskropp, och fungerar som en bromsmedicin mot den våta formens oönskade nybildning av blodkärl. Svullnaden i ögat minskar redan efter några dagar och synen kan till och med förbättras i många fall.

Minska risken

Hög ålder och ärftlighet är riskfaktorer som inte går att påverka.

Att sluta röka är bra av många olika anledningar, även för att minska risken för åldersförändringar i gula fläcken.  Även kosten kan ha betydelse, det är viktigt att äta allsidigt och mycket grönsaker, frukt och bär.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520