Fråga doktorn

Fråga doktorn blev en omedelbar succé! Tack för alla kloka och kluriga frågor ni har skickat. En gång i månaden besvarar jag dem via e-post. En del frågor är svåra att svara på i detalj då viss information saknas. Jag har här valt ut några frågor som är representativa. En ofta återkommande fråga gäller kolesterolet, ett ämne som jag mera uttömmande hoppas återkomma till under hösten.

Med sommarhälsningar,  Helena Willes.

 

Blodtryck som plötsligt stiger

Hur kommer det sig att blodtrycket plötsligt stiger så kraftigt? Jag sökte läkare då jag en längre tid vaknat med huvudvärk och då upptäcktes att mitt blodtryck var för högt. Behandling och regelbundna kontroller har fått ner blodtrycket men plötsligt åkte det upp igen. Jag är duktig på att motionera med styrketräning och promenerar mycket.

Astrid

 

Du undrar hur blodtrycket kan stiga så snabbt – men oftast stiger det inte alls snabbt, man kan ha förhöjt blodtryck en längre tid utan att man känner något speciellt. När ett högt tryck noteras för första gången görs en undersökning för att utesluta kända orsaker till blodtryckshöjningen – som en kontroll av njurarna som spelar en central roll för blodtrycksregleringen. Stress spelar också en central roll, ett påslag av stresshormoner med ökad hjärtverksamhet är en påminnelse om den tid då det var nödvändigt att fly för att undkomma fara.

Helena

 

Statiner? Är det nödvändigt?

Jag är 62 år gammal och har högt kolesterol. Men jag har ingen hjärt- kärlsjukdom, ingen diabetes och ingen övervikt. Röker inte, dricker ingen alkohol. Motionerar varje dag. Trots detta vill min läkare att jag ska äta statiner.

Jag tycker bara att det verkar som om läkemedelsföretagen vill tjäna pengar!

Yvonne

 

Vad vi vet i dag är att högt kolesterol plus flera andra riskfaktorer kan bidra till hjärt- kärlsjukdomar typ hjärtinfarkt och stroke. Bland riskfaktorerna finns rökning, diabetes, högt blodtryck, ärftlighet (föräldrar som insjuknat i hjärt- kärlsjukdom före 60-65 års ålder), inaktivitet, övervikt . Vi vet inte i dag om det finns flera faktorer som kan vara av avgörande betydelse.  I ditt fall nämner du inget om ärftlighet, hur högt blodtryck eller hur högt kolesterol du har. Ta en ny kontakt med din läkare, kanske räcker det med halvårs- eller ettårskontroller av blodfetterna.

Helena

 

Aloe Vera i samband med Arimidex?

Jag är kvinna, 57 år, som undrar om naturmedlet aloe vera. Jag har haft bröstcancer och behandlas nu med Arimidex. Kan jag fortsätta att ta aloe vera tillsammans med Arimidexen? Jag blir förvirrad av allt som skrivs, ena dagen är det jättebra med vissa naturmedel, andra dagar är det livsfarligt. Vad ska man tro?

Ewa

 

Ja, man bli förvirrad för mindre. Ena dagen är en produkt bra, nästa dag livsfarlig. Ofta är marknadsföringen överdriven och inte alltid helt korrekt.  Ibland kan preparaten vara ofarliga och verkningslösa, men det kan också hända att de är hälsofarliga. När det gäller just aloe vera hänvisar jag till www.livsmedelsverket.se där det sammanfattningsvis visat sig att fem olika aloe vera produkter mest innehåller vatten, men få eller inga mineraler och vitaminer. Mitt förslag är: spara in på utgiften för aloe vera, ät allsidig kost, rör på dig och njut av livet.

Helena