Om Centrum för genusmedicin

Kvinnor i forskningen

Centrum för Genusmedicin vid Karolinska Institutet, det första i sitt slag i världen och som inrättades 2001, var efterlängtat och har en stor uppgift att fylla.

Chef för centret är docent Karin Schenck-Gustafsson, kardiolog och överläkare vid Karolinska Universitetsjukhus.  Karin som varit en av de drivande krafterna och som jobbat hårt för centrets tillkomst, har själv forskat på genusmedicin och då speciellt inriktat sig på sjukdomar som drabbar kvinnor över 50 år. Inte minst har Karin forskat i hur män och kvinnor reagerar olika efter en hjärtinfarkt.

Centret koncentrerar sig inte på specifika kvinnosjukdomar, utan man forskar i hur män och kvinnor reagerar vid olika tillstånd. Exempel på sjukdomar där män och kvinnor reagerar olika är kranskärls- och reumatiska sjukdomar, osteoporos, ätstörningar, migrän, psykiska sjukdomar och stroke. Skillnader finns också när det gäller psykiatriska-psykologiska reaktionsmönster. Hittills har den medicinska forskningen på biologiska skillnader mellan könen varit eftersatt trots att vi idag vet att det finns fysiologiska såväl som farmakologiska skillnader mellan könen.

Könsrepresentationen i kliniska studier och läkemedelsstudier är ojämna och därför behövs detta centrum som tar tag i de genusmedicinska frågorna. De fåtaliga studier som finns, till exempel på kvinnohjärtan, ger en brist på kunskap hos läkarna som gör att de helt enkelt inte vet hur de ska behandla kvinnor. Nyligen har Karin Schenck- Gustafsson sammanställt en rapport till Socialstyrelsen om jämlik hjärtsjukvård och hennes slutsats är att vården fortfarande är orättvis. Det anses både dyrare och besvärligare att forska på kvinnor eftersom de menstruerar, kan vara gravida och har klimakteriebesvär.

I riktlinjerna för centret står att det ska ha en biologisk inriktning. När det gäller biomedicin ligger KI långt framme och man tar tillvara all den kunskap som redan finns på universitetet. Målet är att centret ska bli det främsta inom genusmedicin och utvecklas till en modell både för Europa och hela världen. Ämnet ligger helt rätt i tiden, enligt EU:s sjätte ramprogram ser man ett stort intresse för just genusmedicin. Centret stödjer och uppmuntrar såväl forskning som utbildning med ett genusmedicinskt perspektiv, och samarbetar med ett antal vårdinrättningar och institutioner i Stockholm, New York och Berlin.

Ingemo Bonnier

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520