Svenskar deltar i världens största studie om njurtransplantation

Nu startar en stor klinisk studie om njurtransplantation. Syftet är att finna de läkemedelskombinationer som bäst förhindrar avstötning av den nya njuren och samtidigt ger minsta möjliga biverkningar.

1 300 patienter i 17 länder ska delta. Studien som därmed blir den största någonsin om njurtransplantation har professor Henrik Ekberg, Malmö, som ordförande i ledningskomittén.

300 får ny njure varje år

Varje år får ungefär 300 personer i Sverige en ny njure. För att det nya organet inte ska utsättas för avstötning krävs att patienten tar läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar. Flera av dessa läkemedel kan ha biverkningar som innebär risk för skador i kroppen, bland annat hjärt- kärlsjukdom, infektion och tumörutveckling. Studien som nu startar både i Malmö och Göteborg, syftar till att finna läkemedelskombinationer som bäst förhindrar avstötning och ger minsta möjliga biverkningar.

Genom att kombinera flera olika immunhämmande medel hoppas forskarna dessutom kunna minska doserna för de läkemedel som har negativa effekter på njuren eller som medför risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom. Förhoppningen är att behandlingen ändå blir lika verksam och ger bättre resultat på lång sikt.

Tyngdpunkten har flyttats

Tidigare har transplantationskirurgin varit mest inriktad på att minska antalet akuta avstötningar. Nu är dessa problem i princip lösta och tyngdpunkten har flyttats till den mer långsiktiga behandlingen. Målet är att patienten ska kunna behålla sina transplanterade organ längre tid och dessutom kunna leva längre med mindre ohälsa.

Läkarna kommer att prova ett antal immunhämmande medel i fyra olika kombinationer för att hitta den bästa balansen mellan hög effektivitet och låg toxicitet (biverkningar). Samtliga läkemedel är registrerade sedan tidigare.

Det är en studie som transplantationsvärlden väntat på, och de första patienterna har redan tillfrågats om att delta.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

GÖR DIN RÖST HÖRD: Vi kvinnor i alla åldrar måste göra våra röster hörda och uttrycka våra åsikter.  Vad du röstar på kan naturligtvis variera, men det är viktigt att du deltar i Europavalet och inte är passiv nu när... Läs mer »

Annonser

Bungypump
Efemina - Lösningen för dig som lever med ansträngningsinkontinens

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
HemfridArcameaBioGaiaGedeon RichterSvensk LivräddningPfizer ABMediRätt ABAmgen ABBayerSaxå BrukVinkällaren GrappeCoala LifePeptonic Mediacal ABScandicMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Big TravelMatkomfortVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika