Med papiljotter och lap top i city…

Idag är det dags…fotografering för nästa års kalenderflickorna med medlemmarna i kärntruppen för 2.6 …och för min del första gången någonsin i ett sånt sammanhang. Jag avslöjar inte temat, det är en överraskning, men det ska vara kvinnligt, glamour. Jag vet inte hur väl det stämmer in på mig egentligen. Mitt liv består till stor del av matinköp, kånkande upp och ner för trappor, att vara ensamstående mamma till tre tonåringar, disk, tömma kattlådan, dammsugning, tvättstugan tvärs över gården ner i källaren, förberedelser av föreläsningar, rättning av tentor, schemaläggningar och forskningsrapporter…ofta på kvällstid och helger…dvs allt det som är livet, det alldeles ”vanliga”, vardagsbestyren. Inte särskilt glamoröst måste jag tillstå, men det får nog betraktas som väldigt kvinnligt iallafall med tanke på att kvinnor fortfarande har huvudansvar för hem och familj samtidigt som vi förvärvsarbetar (ofta till lägre löner än män…). Det här innebär en sk dubbel-belastning vilket är en förklaring till varför kvinnor är överrepresenterade när det kommer till stressrelaterad ohälsa. Det blir för mycket helt enkelt, och inte direkt av det goda. Att ha en påfrestande livssituation under lång tid, vi talar om åratal, leder till ett kroniskt stresspåslag i kroppen med otillräcklig tid för återhämtning och vila, vilket är avgörande för vår hälsa. Det är nämligen då balansen återställs i våra kroppsliga funktioner och de nedbrytningsprocesser och det slitage som stressen skapar repareras. Får vi inte den nödvändiga återhämtningen leder stress på sikt till en rad sjukdomar, t ex diabetes typ II, depression och utbrändhet, hjärt- kärlsjukdom. Och inte nog med att kvinnor generellt rapporterar mer stress än män, vi uppvisar även andra symtom på olika typer av ohälsa och sjukdom. Ett tydligt exempel är vid hjärt- kärlsjukdom där kvinnors symtom är ”mildare” i form av bl a yrsel och trötthet, varför man tidigare inte trott att dessa besvär är särskilt allvarliga. Så har kvinnor skickats hem istället för att få den vård de behöver, vilket dessvärre inte sällan lett till döden. För min egen del blev detta särskilt tydligt igår. Min mamma har känt sig konstig en tid, trött, yr, lite illamående,  och lätt svimfärdig när hon stiger upp på morgonen. Så hon tog sig till vårdcentralen, för egen maskin, till fots…förstås!..inte vara till besvär.  Och istället för att skicka hem henne igen så satte man henne i en ambulans då en misstänkt infarkt befarades. Tack och lov var det inte så illa, men ändå, kraftigt förhöjt blodtryck och rubbningar i hjärtrytmen. Men vad hade hänt om det faktiskt varit en infarkt, och detta varit för tio år sedan och hon blivit hemskickad? Och det är ju precis det här som kalendern syftar till! Att genom de intäkter den ger bidra till forskningen kring kvinnors hälsa och sjukdomar, för att öka kunskapen och förbättra vården utifrån kvinnors symtom och behov. Tänk att kunna bidra till något så viktigt OCH samtidigt få uppleva lite glamour!

Kommentarer