Våra ambassadörer

Bea Szenfeld

Bea Szenfeld

Bea Szenfeld är en designer som gärna jobbar i oväntade material, mestadels papper. Alla verk görs för hand i hennes ateljé. Hon har utvecklat pappershantverket till en helt egen genre och hennes pappersplagg har burits av bland andra Lady Gaga och Björk. Hennes verk har ställts ut på bland annat Dunkers kulturhus, Röhsska museet, Liljevalchs konsthall och Somerset House i London samt ingår i samlingarna hos Statens konstråd, Kulturen i Lund och Nordiska museet.

Foto: Carl Thorborg