Våra ambassadörer

Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg är leg psykolog och specialist inom neuropsykologi. Hon har över 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatri, LVM vård (missbruk), utrednings- och ungdomshem samt arbete med ledare och team inom företagshälsovård.

Hon har ett starkt intresse av hjärnan, hur signalsubstanser påverkar vår kemi och hur vi skapar ett mind-set så vi förblir stimulerade, harmoniska och hållbara.

Hon jobbar dels med beteendedesign och nudging, dels med människors beteendeförändring. Bland annat har hon skapat ett behandlingsprogram enligt mindfulnessbaserade Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som går ut på att träna upp psykologisk flexibilitet, dvs att vara vaken, se sina tankar och känslor utan att fastna eller styras av dem. Att bli psykologiskt flexibel, dvs att rikta sin energi till saker man tycker är viktigast i livet. En slags energymanagement.