Alexandra Charles

De första Silvia-läkarna utexaminerade!

Den 2015-05-19 13:06

Demens har en stor spridning i hela världen och forskarna är överens om att det är en stor folksjukdom. I går ägde den första demenskonferensen i Dementia X rum!

Programmet är ett samarbete mellan Silviahemmet, Sophiahemmet och Karolinska Institutet. Drottning Silvia är initiativtagare tillsammans med Claes Dinkelspiel, Silvia Stiftelsen, som byggt upp Silvia hemmet, utbildningen av Silviasystrar med demenskompetens och lycktas hitta investerare till utbildningarna. Och nu är de första läkarexperterna på demensvård och -omsorg färdiga att ta sig an den viktiga och svåra uppgiften att vårda demenssjuka. Allt en mycket lovvärd och nödvändig insats för att förbättra de demens sjukas situation.

Jag fick möjlighet att delta och närvara när de första sex Silvia-läkarna utexaminerades och fick diplom på Drottningholmsteatern. Dessa läkare är de första som har en tvåårig demens utbildning. Wilhelmina Hoffman, överläkare för Silvia hemmet, var primus motor till det högtidliga eventet.

Gunhild, Alexandra, Maria

Professorerna Gunhild Waldemar, Maria Eriksdotter och jag.

 

läkare + silvia

Från ceremonin

 

 

 

silvia

Drottningen fäster broschen på en av de sex läkarna

 

Kommentera

200 miljoner till kvinnors hälsa i år

Den 2015-05-12 08:21

I samband med att vårbudgeten släpptes skrev regeringskansliet om jämställd sjukvård och hälsa på sin hemsida, det kan ni läsa här.

Bland annat skriver de att det finns flera sjukdomar som drabbar kvinnor i större utsträckning än män, och som fått en låg prioritet och status i sjukvården. Bland annat långvariga smärttillstånd, förlossningsskador och psykisk ohälsa. Detta ska man nu försöka motverka. Dessutom satsas det extra på en förbättrad förlossningsvård.

Under 2015 avsätts 200 miljoner för att stärka insatserna för kvinnors hälsa och skapa balans i sjukvården. Därefter beräknas 400 miljoner per år, 2016-2019 avsättas för ändamålet.

De här frågorna är något som 1,6 & 2,6 miljonerklubben varit medvetna om och försökt motverka länge. Så bra att även regeringen lyfter frågorna och satsar på dem på allvar!

Kommentera

Ljudvolymen och musiken...

Den 2015-05-04 08:29

Nu är jag trött på att  behöva lida av alldeles för höga volymer på musiken , efter 2 dagar i två huvudstäder med hotellövernattningar. I entren, lobbyn, korridorerna och restaurangerna. Oavsett tid på dygnet. Under frukosten, lika hög volym, men då sänkte servisen volymen , när jag bett om det. Underbart, då man annars sätter en ära i att säga att , -nej, här spelar vi alltid så här högt.

Alla slags människor och alla  åldrar bor på hotell, nyttjar deras faciliteter, så när kommer deras management att förstå att musik volymen är en viktig del i det som skapar helheten i miljön i offentliga miljöer. Särskilt där man ska inta olika måltider och umgås.

Jag håller med i vad Lena Adelsohn Liljeroth skriver:

http://detgodasamhallet.com/2015/05/01/befria-samtalet/

Kommentera

Det går framåt!

Den 2015-04-24 08:17

I tisdag träffades 2,6 miljonerklubbens kärntrupp och ambassadörer på Clarion Hotel Tapto. Ett väldigt inspirerande möte där vi diskuterade hur vi kan nå ut med vår verksamhet och viktiga frågor bättre. Vi vill ju förbättra livsvillkoren för alla kvinnor, även våra yngre kvinnor. Många spännande idéer kom upp, som vi ska driva vidare.

Jag läste nyligen om att andelen kvinnor i bolagsstyrelser nu ökat från 25 % till 30 %. Den här ökningen bara i år, efter varsel om en kvoteringslag. Tänk då vilken utveckling vi skulle kunna få med en implementerad lag om minst 40 % kvinnlig representation i styrelser. Det går framåt!

Kommentera

Genusperspektiv på vårbudgeten

Den 2015-04-17 08:20

I onsdags släppte regeringen vårbudgeten. I den hittar vi många välkomnade satsningar för att öka jämställdheten och kvinnors hälsa och välmående, även om vi tycker att det saknas en del för att nå ända fram.

Ökad bemanning inom äldreomsorgen är så klart något mycket positivt. Det ökar inte bara säkerheten och livskvalitén för äldre som nyttjar äldrevården. Den minskar även anhörigvården som oftast utförs av kvinnor!

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem! I budgeten finns 25 miljoner kronor till landets kvinno- och tjejjourer, som arbetar med att skydda utsatta kvinnor och att förebygga våld. Systematiska satsningar, som dessa, är vad som krävs för att minska våld mot kvinnor – istället för de projektsatsningar vi tidigare sett.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger får en satsning på 25 miljoner kronor och underhållsstödet höjs med 300 kronor per barn och månad. Dessa två satsningar är en viktig del av kvinnors möjlighet till arbete och ökad ekonomisk självständighet. Mycket angeläget då färska siffror från OECD visar att lönagapet i Sverige är hela 15%, jämfört med 7% i Danmark och 6% i Norge (vilket även det är för mycket). Även avskaffandet av sjukförsäkringens bortre gräns, som drabbat kvinnor hårdast, bidrar till en ökad ekonomisk självständighet.

Förlossningsvården har länge varit en eftersatt del av sjukvården. Att regeringen vill prioriterar denna viktiga vård för kvinnor och deras barn är mycket välkommet!

Alla dessa förslag är steg i rätt riktning, men för att skapa ett jämställt samhälle räcker det inte. Särskilt saknar vi satsningar för att öka sysselsättningsgraden för utlandsfödda och nyanlända kvinnor, som har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än män!

Vi saknar också ett helhetsperspektiv på kvinnors hälsa och den utbredda sjukskrivningen av kvinnor. Regeringen inför särskilda medel för att finansiera forskningen om kvinnors arbetsrelaterade ohälsa och problem i arbetsmiljö, vilket är bra. Men för att minska sjukskrivningarna krävs tydligare agerande och att man ser på frågorna ur ett större perspektiv genom att även ta in t ex kvinnors stora ansvar för det obetalda arbetet i hemmet och villkoren i kvinnodominerade branscher.

Detta enligt Sveriges Kvinnolobby som har analyserat vårbudgeten ur ett genusperspektiv. Här kan du läsa hela analysen.

Kommentera

Grattis till Ditt mod, Hillary!

Den 2015-04-13 08:14

Du är  modig, kompetent och stark!

Här hemma i Sverige tänker så många i ålderistiska banor, man är för gammal etc efter 65 år. Du vågar utmana den manliga makt dominansen, det innebär förstås stora utmaningar och uppoffringar, personlig  förföljelse, men, jag vågar hoppas och tro att dina egna landsmän och kvinnor ändå ska inse vilket framsteg det innebär att rösta fram Dig!

Under tiden citerar jag den härlige Beachboys medlemmen Brian Wilson, musik är medicin för hjärnan! Spela mer musik, dansa och sjung, då vaknar endorfinerna!

Kommentarer

Lars K skrev 2015-04-23 14:08:

Vilka "uppoffringar" har Hillary Clinton någonsin gjort? Och på vilket vis har hon någonsin utsatts för "personlig förföljelse"?
Hillary Clinton är en cynisk, maktlysten kvinna som ser som sin viktigaste uppgift att vidmakthålla USA:s självpåtagna roll som världspolis. Den som tänker lite längre än näsan räcker minns hennes hätska fördömande av Wikileaks när USA:s mördande av civila i Irak avslöjades. Så snälla - sluta upp med att aningslöst berömma folk som inget beröm förtjänar!!

Kommentera

Nu är det väl dags att styra upp!

Den 2015-04-07 09:19

Vilken skön påsk!

Trots förkylning hann jag njuta av den försiktiga våren i  Värmland, långt borta från storstaden. Tid för avkoppling och miljöombyte behöver vi nog alla!

Läser idag om hur kommuner vägrar ändra situationen på äldreboenden, där bemanning saknas på nätter och helger! Man vill inte ha regler…kompetensen ska öka , men det räcker inte! Personalens  scheman får inte styra över när man  ser om våra gamla och sjuka .

När man trycker på larmknappen, ska hjälpen komma! Min mamma bodde på äldreboende för 5-6 år sedan innan hon gick bort. Då var situationen sådan, ingen hjälp kom, det kunde dröja hur länge som helst, särskilt under helger…och vanliga weekends. Nu är det väl dags att styra upp, bemanna efter behovet hos de boende och sjuka.

http://www.dn.se/debatt/kommunernas-nej-till-regler-hotar-kvalitet-och-vardighet/

 

Kommentera

Glad Påsk, alla vänner och medlemmar !

Den 2015-04-02 09:01

Njut av ledighet, ta vara på varandra , ta sköna promenader! Jag lämnar staden för landet några dagar, det känns viktigt att  få miljöombyte!

Läser att fler sjukskrivs pga psykisk ohälsa , vad gör vi för fel i våra liv som resulterar i detta,? Är det samma skäl som gör att vi inte heller prioritetar vårt samliv? Enligt en enkät till kvinnor om 45 plus , anser vi det vara  tredje viktigast med samliv och sex i storstäder medan man i glesbygd anser det vara det viktigaste. Vi är många i ensamhushåll i storstan och vi har det för stressigt! Så låt oss varva ned, ta oss tid , andas djupt  och lugnt!

Fantastiskt vilken skillnad det gör!

Glad Påsk!

Bästa hälsningar

Alexandra

Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

påskliljor

Kommentera

15 000 marschaller

Den 2015-03-27 16:27

En magisk onsdagskväll med Star for Life. 15 000 marschaller tändes på Gärdet i Stockholm där varje köpt marschall bidrar till deras verksamhet för utsatta barn och ungdomar i Sydafrika och Namibia. Sedan vandrade vi vidare till en suggestiv konsert i Berwaldhallen med artister som Måns Zelmerlöv, Molly Sandén, Triple & Touch och flera andra och förstås alla underbara barn från Sydafrika som sjöng.

Gärdet_5

Måns_Molly Måns Zelmerlöf , Molly Zanden Gladys del Pilar körer 500 ungdomsr fr olika  skolor Gärdet_3

Star for Life arbetar för att fattiga och utsatta barn och ungdomar ska få möjlighet till utbildning och de arbetar också med deras självkänsla så att de ska få ett hopp om framtiden och förståelsen för att utbildningen är vägen ut ur fattigdomen som Mandela också uttryckte det.

De vill lära elever fokusera på studier, få ett mål i livet, utbilda sig och bli något. ”I decide” är en del i deras målsättning.

De arbetar också mycket med att informera ungdomar om Hiv och Aids och vikten av att skydda sig. Utbildningen varvas också med musik och idrott för att väcka glädje och inspiration hos dem.

Jag tycker att deras arbete är otroligt viktigt och genom 1,6miljonerklubben arrangerade vi i februari en resa för våra medlemmar till Kapstaden och besökte flera av Star for Lifes skolor och alla elever som har fått möjligheten till en utbildning och en framtidstro. Det är så roligt att se att alla bidrag som människor skänker verkligen gör nytta.

Sedan 2005 har de arbetat med ca 200 000 elever, deras familjer och lärare. De gör ett fantastiskt arbete och jag är stolt över att få vara ambassadör för dem.

Nu önskar jag att vi kan hjälpas åt att samla in pengar till en primary school, som blir en 1,6 skola!

Genom att skänka valfritt belopp till PG 429 79-5 och märka insättningen med ”Star for Life” (innan den sista maj) så kan detta bli möjligt!

Då kan vi besöka den, följa eleverna och se hur vår insats hjälper  dessa barn o ungdomar!

Kommentera

Ta till vara på kompetensen!

Den 2015-03-19 09:07

Integrationspolitiken måste ändras nu!Vi har inte tid att vänta medan nya asylsökande strömmar in varje månad? ! Våra politiska  partier sitter och tänker, ser över, tillsätter nya utredningar, när verkligheten rullar på, men ingen verkar  inse att för en gångs skull

måste  man agera snabbt.  Bristen på asylboende, en förbättrad SFI , hur får vi ut nyanlända i arbetslivet? Detta är de ärenden som man bör lyfta nu!

Det finns initiativ från privatpersoner som erbjuder praktikplatser i sina företag men när sen personen avslutat  sin praktik får man inte med nuvarande regler fortsätta  att arbeta  under studietiden.  Många invandrare  har ju yrkeskunskap som vi inte tar  tillvara.  Det saknas personal med utbildning inom tandvården, sjukvården och skolan.

Vi behöver omgående i kommuner, landsting,  i riksdagen och regeringen prioritera denna angelägna fråga. Den är komplicerad  och har många olika delfrågor men helheten är ju, hur kan vi snabba  på mottagandet, förbättra  villkoren och utbildningen och fånga upp den kompetens, som finns i denna grupp nyanlända, som vi så väl behöver. Nu.

Kommentera

Visa 10 äldre blogginlägg »

Alexandra Charles

Alexandra Charles
Välkommen till Sveriges största kvinnoförenings blogg om hälsa och livsstil. Här skriver Alexandra Charles, grundare av 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

2,6 miljonerklubbens bloggar

Bloggarkivet

Blogg: Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg

Vårt sätt påverkar vår omgivnings kemi: Jag sitter på ett av mina favoritcaféer, full av inspiration efter intressant läsning i Business Insider. I artikeln "Science Says Lsting Relationships Come Down To 2 Basic Traits" förklarar... Läs mer »

Insamling för kvinnors hälsa

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa